#contents
**通常 [#c73be4f9]
                   ______
                   |風雲ダース城|
       ._△  __△  ___.△  __.△ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
      /△l | ̄ ̄/△l | ̄ ̄ /△l | ̄ ̄/△l | ̄ ̄ ̄ /|
     /△|_.田 |△/△|_.田 |△./△|_.田 |△/△|_.田 |△ / |
    /△l | ̄ ̄/△l | ̄ ̄ ./△l | ̄ ̄/△l | ̄ ̄ ̄./ ./
    /.△|_.田.|△/△|_.田 |△./△|_.田 |△/△|_.田 |△ / /
   /△l | ̄ ̄/△l | ̄ ̄ ./△l | ̄ ̄./△l | ̄ ̄ ̄/ /
  /△|_.田 |△/△|_.田 |△ /△|_.田 |△/△|_.田 |△___/ /
  | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ | / やったーダース城(ry

**三凡/劇場 [#i67e6a50]
      *       *
                 *   ┼
   *    ┼       *
          12個揃って一ダース!   ______
      *    ┼       *   |風雲ダース城|
       ._△  __△  ___.△  __.△ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
      /△l | ̄ ̄/△l | ̄ ̄ /△l | ̄ ̄/△l | ̄ ̄ ̄ /|
     /△|_.田 |△/△|_.田 |△./△|_.田 |△/△|_.田 |△ / |
    /△l | ̄ ̄/△l | ̄ ̄ ./△l | ̄ ̄/△l | ̄ ̄ ̄./ ./
    /.△|_.田.|△/△|_.田 |△./△|_.田 |△/△|_.田 |△ / /
   /△l | ̄ ̄/△l | ̄ ̄ ./△l | ̄ ̄./△l | ̄ ̄ ̄/ /
  /△|_.田 |△/△|_.田 |△ /△|_.田 |△/△|_.田 |△___/ /
  | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ | / 抑えた
**少数失点 [#dc0a9977]
        △
        △l |
       △|_.田|△
       |__|__門_|__|  ゴゴゴ
       .(()) (())           ______
       .V V      イッコトンデッタゾー |風雲ダース城|
         ____△  ___.△  __.△ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
      / ̄ ̄ ̄ ̄,/△l | ̄ ̄ /△l | ̄ ̄/△l | ̄ ̄ ̄ /|
     /_____/△|_.田 |△./△|_.田 |△/△|_.田 |△ / |
    /△l |  /△l | ̄ ̄ ./△l | ̄ ̄/△l | ̄ ̄ ̄./ ./
    /.△|_.田.|△/△|_.田 |△./△|_.田 |△/△|_.田 |△ / /
   /△l | ̄ ̄/△l | ̄ ̄ ./△l | ̄ ̄./△l | ̄ ̄ ̄/ /
  /△|_.田 |△/△|_.田 |△ /△|_.田 |△/△|_.田 |△___/ /
  | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ | / 12失点まで大丈夫な炎上

**大量失点 [#g9828361]
        アアッ イッキニ4シッテン!!!     |風雲ダース城|
        アアッ イッキニ4シッテン!!!     |風雲ダース城|
      ._△  __△  ___.△  __.△ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
     /△l | ̄ ̄/△l | ̄ ̄ /△l | ̄ ̄/△l | ̄ ̄ ̄ /|
     /△|_.田 |△/△|_.田 |△./△|_.田 |△/△|_.田 |△ / |
    /△l | ̄ ̄/△l | ̄ ̄ ./△l | ̄ ̄/△l | ̄ ̄ ̄./ ./
   /. |_.田.|△/ |_.田 |△ ./ |_.田 |△ / |_.田 |△ / /
 回収マンドクセ  . ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ | ./ 
  ∧_∧ ======  __△____.△______△_____△____
 (¬ε¬)|| || ./△l |  /△l |  ./△l |  /△l |   /|
  ( つつ ||  || /△|_.田 |△/△|_.田 |△ /△|_.田 |△/△|_.田 |△___//
  / //._||_ || | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄_ |/(,)
 (__)_) ̄(_)) ̄ (.)) ̄ (_)) ̄(.) ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄(_)) ̄ (.)) ̄ (_)) ̄(.)
(↓投下スレにあげられていた井端Ver.)
        アアッ イッキニ4シッテン!!!     |風雲ダース城|
      ._△  __△  ___.△  __.△ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
     /△l | ̄ ̄/△l | ̄ ̄ /△l | ̄ ̄/△l | ̄ ̄ ̄ /|
     /△|_.田 |△/△|_.田 |△./△|_.田 |△/△|_.田 |△ / |
    /△l | ̄ ̄/△l | ̄ ̄ ./△l | ̄ ̄/△l | ̄ ̄ ̄./ ./
   /. |_.田.|△/ |_.田 |△ ./ |_.田 |△ / |_.田 |△ / /
 ハイハイ回収シマスヨー. ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ | ./ 
  ∧_∧ ======  __△____.△______△_____△____
  [.ー。ー]|| || ./△l |  /△l |  ./△l |  /△l |   /|
  ( つつ ||  || /△|_.田 |△/△|_.田 |△ /△|_.田 |△/△|_.田 |△___//
  / //._||_ || | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄_ |/(,)
 (__)_) ̄(_)) ̄ (.)) ̄ (_)) ̄(.) ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄(_)) ̄ (.)) ̄ (_)) ̄(.)
**ミニバージョン [#ydd84979]
    ,___________,,,,,..
  ,, '''"       / ヽ .......
 . '´  |> |> .|> .|> .|> ./  `.::::  r=====ュ
 l  凸 凸 凸 凸 凸 凸  l:::::: ヾ__o__〃 __ ∬ ∫
  i   |> .|> .|> .|> .|> .|>  !::::.. /~~~~~ヽ// _____
 . ヽ、  凸 凸 凸 凸 凸 凸 ,: '.:::::: {.:.:  :ノ `i   i´
   `=ー--、....,,,,,______,,,,,--‐=''´..:::: .ヽ__ノ  ゝ__ノ
    ``" '' 'ー───‐―‐' ''' "´        └┘省エネダース城

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS